Prisar

Hyttenetomtene ligg i sørvendt skråning med romsleg terreng rundt.

Veg med fast dekke og godt med parkering vil bli opparbeidd. Vatn frå vassverk, kloakk, straum, telefon og breiband. Vegen vert brøyta vinterstid.

Hallvard Omenås har lang erfaring i å planlegge andre sine hyttefelt, no brukar han kunnskapen sin på sitt eige.

Prisane pr. tomt frå kr 400.000,- inntil 1000 m2.
Over 1000 m2 tillegg på kr 100,- pr. m2

+ infrastruktur kr 200.000,-