Prisar

Veg med fast dekke og godt med parkering vil bli opparbeidd. Vatn frå vassverk, kloakk, straum, telefon og breiband. Vegen vert brøyta vinterstid.

Hyttenetomtene ligg i sørvendt skråning med romsleg terreng rundt.

Hallvard Omenås har lang erfaring i å planlegge andre sine hyttefelt, no brukar han kunnskapen sin på sitt eige.

Prisane pr. tomt frå kr 400.000,- inntil 1000 kvadratmeter.
Over 1000 kvadratmeter tillegg på kr 150,- pr. kvadratmeter

+ infrastruktur kr 275.000,-