Ny høgspent-trafo i hyttefeltet

I haust vert det lagt opp ein høgspenttrafo opp til Omenås hyttefelt. Alle nye hytter får lagt inn 400 volt. Dette betyr ein betydeleg auka kapasitet, noko som gjer det problemfritt å til dømes lade elbilar i tillegg til det dagleg forbruket.

I dag er det sett opp 24 hytter i feltet og vidare utbygging vil skje etter behov.

Totalt er feltet regulert for 49 tomter.