Planar/Regulering

Det er dei 18 nedste tomtene som først vil bli lagt ut for sal. Vegen er klar og anna infrakstruktur som vatn, kloakk, straum, telefon og fiber er også på plass.

No er det moglegheit for alle som vil og kople seg på fiber i Omenås Hyttegrend. Ein aktiv hyttegjeng har fått det til gjennom dugnadsinnsats og god planlegging.

Reguleringsføresegnene kan du lese her i pdf-format.