Besøk av lokalavisa Storfjordnytt

Torsdag 21. januar var det ein artikkel i lokalavisa Storfjordnytt om hyttefeltet vårt. Hallvard Omenås vart intervjua. Det same vart Bjørnar Finnøy som akkurat har teke den nye flotte hytta si i bruk, noko familien lenge har gledd seg til.

Les artikkelen på ei pdf-fil her.