SMART HYTTE

Valldal Høvleri set opp hytter i hyttefeltet vårt. Då nyttar dei ledig kapasitet og kompetanse i mindre travle tider.

Den siste hytta dei har sett opp, og som ligg for sal på Finn.no, har vi valt å kalle SMART HYTTE.

Det har vi gjort fordi vi synest vi har utnytta arealet godt.

Ta kontakt for meir informasjon.