Ny høgspent-trafo i hyttefeltet

I haust vert det lagt opp ein høgspenttrafo opp til Omenås hyttefelt. Alle nye hytter får lagt inn 400 volt. Dette betyr ein betydeleg auka kapasitet, noko som gjer det problemfritt å til dømes lade elbilar i tillegg til det dagleg forbruket.

I dag er det sett opp 24 hytter i feltet og vidare utbygging vil skje etter behov.

Totalt er feltet regulert for 49 tomter.

SMART HYTTE

Valldal Høvleri set opp hytter i hyttefeltet vårt. Då nyttar dei ledig kapasitet og kompetanse i mindre travle tider.

Den siste hytta dei har sett opp, og som ligg for sal på Finn.no, har vi valt å kalle SMART HYTTE.

Det har vi gjort fordi vi synest vi har utnytta arealet godt.

Ta kontakt for meir informasjon.

No er fiberen på plass

Med ein slik infrastruktur vert hytteopplevinga i Valldal endå betre.No er det moglegheit for alle som vil og kople seg på fiber i Omenås Hyttegrend. Ein aktiv hyttegjeng har fått det til gjennom dugnadsinnsats og god planlegging.

Omenås Hyttegrend

flyfoto

Omenås Hyttegrend ligg om lag 8 km frå Valldal sentrum der dalen er på sitt breiaste og sola kjem godt til. Tomtene er sørvendte med ei flott utsikt.

Fellesområde

Feltet vil innehalde 48 hytter når det er ferdig utbygd.

Området er rikt på naturopplevingar både sommar som vinter.

Du finn meir informasjon om området her.