No er fiberen på plass

Med ein slik infrastruktur vert hytteopplevinga i Valldal endå betre.No er det moglegheit for alle som vil og kople seg på fiber i Omenås Hyttegrend. Ein aktiv hyttegjeng har fått det til gjennom dugnadsinnsats og god planlegging.

Omenås Hyttegrend

flyfoto

Omenås Hyttegrend ligg om lag 8 km frå Valldal sentrum der dalen er på sitt breiaste og sola kjem godt til. Tomtene er sørvendte med ei flott utsikt.

Fellesområde

Feltet vil innehalde 48 hytter når det er ferdig utbygd.

Området er rikt på naturopplevingar både sommar som vinter.

Du finn meir informasjon om området her.